Witamy

 

 

       

 

 

 

Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w  Mielcu informuje, iż dnia 24 listopada 2017 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Dom Dziennego Wsparcia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014 - 2020.

Priorytet VIII: Integracja społeczna: Działanie 8.3 „Zwiększenie  dostępu  do usług społecznych     

zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Dom Dziennego Wsparcia

 

 

 

 

              

 

 

         


 

 

 

czytaj więcej

Pomóż nam pomagać - Oddaj swój 1% podatku na działalność PSONI Koło w Mielcu

 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe PSONI Koło w Mielcu. Staramy się naszą pracą, zaangażowaniem i nowymi inicjatywami coraz skuteczniej wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny. Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!

Zarząd, dyrektorzy, pracownicy i wychowankowie placówek PSONI Koło w Mielcu

Numer KRS 0000232950

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420